Chcesz mile spędzić czas z rodziną? Dobrze trafiłeś!
Oferujemy profesjonalny wynajem kajaków

Jesteś tutaj: Strona główna » Regulamin

Regulamin:


Osoby wypożyczające sprzęt muszą się zapoznać z niniejszym regulaminem i zasadami bezpieczeństwa!


1. Postanowienia Ogólne:

- Sprzęt pływający mogą wypożyczyć tylko osoby pełnoletnie,
- Zastrzegam sobie prawo odmowy wydania sprzętu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub niszczącymi sprzęt wodny,
- Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa będą zmuszone do zakończenia spływu,
- Organizator potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu, tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego,
- Firma Jaz-Kaj nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uczestników spływu ich zachowanie jak i z tytułu nieszczęśliwych wypadków.


2. Stan Techniczny Sprzętu:

- Firma oferuje wypożyczenie kajaków turystycznych z wiosłami oraz kamizelkami asekuracyjnymi.
- Firma przekazuje do używania najemcy sprzęt sprawny technicznie, zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
- Firma po odebraniu sprzętu z wypożyczenia, zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu, firma zobowiązuje się do poinformowania o tym najemcę i poniesienia przez niego kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu o identycznych parametrach po cenie rynkowej.


3. Obowiązki Najemcy:

- Najemca powinien zapoznać się z regulaminem spływu i zasadami bezpieczeństwa na spływie kajakowym,
- Najemca pownien korzystać ze sprzętu wodnego zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami jego prawidłowej eksploatacji,
- Najemca powinien korzystać ze sprzętu wodnego zgodnie z prawem, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu,
- W szczególności najemca zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad używania sprzętu wodnego:

• przewozić najwyżej taką liczbę osób, na jaka przeznaczony jest sprzęt wodny,
• nie przekraczać dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego,
• nie zatapiać sprzętu wodnego,
• nie korzystać ze sprzętu wodnego pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

- Dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu wodnego,
- Zabezpieczenie sprzętu wodnego przed uszkodzeniem i kradzieżą,
- Zwrot sprzętu wodnego w umówionym terminie i miejscu, w stanie technicznym takim samym jak w momencie wypożyczenia,
- W przypadku uszkodzenia sprzętu wodnego najemca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia i niezwłocznego zawiadomienia wypożyczającego o powstałej szkodzie,
- W przypadku kradzieży sprzętu wodnego najemca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Policję i Firmę.


4. Postanowienia Końcowe:

- Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz przejęciem odpowiedzialności za powierzony sprzęt na czas wynajmu,
- Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników korzystających ze sprzętu, a w szczególności za szkody jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm,
- Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów,
- Prosimy o niezaśmiecanie terenu i dbałość o przyrodę.

Cennik wynajmu kajaków na spływy:

Kajaki dwu-osobowe:

45 zł / dzień
W cenie wynajmu kajaka kamizelka i wiosło gratis!

Wypożyczalnia kajaków po Dolinie Baryczy :

Dostarczenie i odbiór sprzętu:

Sławoszowice-Sławoszowice - 30 zł
Milicz-Sułów - 60 zł
Potasznia-Sławoszowice - 70 zł
Milicz-Ruda Sułowska - 80 zł
Milicz-Żmigród - 120 zł

Czynne 24/h

:

Kontakt:

tel. 601876777 / 530404900
e-mail: anakonieczny998@gmail.com
kajaki rekreacyjne wynajem dolnośląskie kajaki rekreacyjne wynajem dolnośląskie kajaki rekreacyjne wynajem dolnośląskie kajaki rekreacyjne wynajem dolnośląskie kajaki rekreacyjne wynajem dolnośląskie kajaki rekreacyjne wynajem dolnośląskie kajaki rekreacyjne wynajem dolnośląskie
© CopyRight 2013 www.Jaz-Kaj.pl All Rights Reserved. Grafika: StivE` Kodowanie: webmazz